Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Istabā

1930-tie gadi Audekls, eļļa 39.00 x 47.00 cm

Roberts Stārosts

1908 - 1958
Istabā

R. Stārosts piedzima zemnieka ģimenē. No 1926. gada mācījās Liepājas Daiļamatniecības skolā, kuru beidza 1933. gadā. Tai pašā gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. 1942. gadā saņēma atestātu par kursa beigšanu, nevis diplomu.1

Darināja reālistiskus portretus, klusās dabas, ainavas un žanrus. “Istabas” pustumsa vedina atcerēties Rembranta gaismu. Ieskatoties ciešāk, pustumsā atklājas zemnieku

istaba, kurā darbojas kāds bārdains vīrs un sieviete, tērpusies baltā lakatiņā un zilos svārkos. Ar dažiem krāsu uzliesmojumiem gleznotājs rada nospriegotu mizanscēnu, kurā detalizēts vēstījums aizstāts ar noskaņojuma izjūtu.

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

1 Roberts Stārosts. 1908-1958. Aināra Gulbja privātkolekcija [Katalogs] / Sast. G. Bērziņa un I. Burāne. R.: 2002, 47.-48. lpp