Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Sieviete ar balto galvassegu

1930-to beigas Audekls, eļļa 50.00 x 60.00 cm

Veronika Janelsiņa

1910 - 2001
Sieviete ar balto galvassegu

Pārceļoties uz Latviju, V. Janelsiņas tēvs strādāja Strenču psihiatriskajā slimnīcā par slimnieku kopēju.1 1930. gadā V. Janelsiņa iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1938. gadā, absolvējot Ģederta Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Nodarbojās ar restaurāciju. 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, 1950. gadā kopā ar vīru Anšlavu Eglīti pārcēlās uz ASV.

Janelsiņa gleznoja intīma rakstura portretus. Tēlu domīgais skatiens, iesaistīts gaismēnās un sajūtās, liecināja par pedagoga Valdemāra Tones ietekmi. Nav izslēgts, ka gleznā “Sieviete ar balto galvassegu” Janelsiņa portretējusi

pati sevi. ASV posmā Janelsiņas glezniecība kļuva dekoratīvi vispārinātāka, līdz pārtapa abstrakcijā. Māksliniece saglabāja interesi par silto gammu – dzeltenajiem, olīvkrāsas, brūnajiem toņiem, taču papildus klāt nāca arī darbi, kas pamatojās uz spilgtkrāsu kontrastiem. Emigrācijā Janelsiņa pievērsās rakstniecībai, ilustrācijai, kā arī sava vīra lugu iestudējumu scenogrāfijai.

Darbs iekļauts kolekcijā 2006. gadā.

Reproducēts: Latviešu figurālā glezniecība. Genādija Perepjolkina kolekcija / L. Liepas teksts. R.: 2006, 100.-101.lpp.

1 LVA, 485. fonds, 1. apraksts, 336. lieta.