Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Jauns vīrietis halātā

Ap 1917 Audekls, eļļa 69.50 x 50.50 cm

Jēkabs Bīne

1895 - 1955
Jauns vīrietis halātā

J. Bīne dzimis tirgotāja ģimenē. Mācījās Rīgas pilsētas mākslas skolā (1913-1915), Harkovas mākslas skolā (1916-1918) pie gleznotāja Aleksandra Ļubimova1. 1921. gadā Bīne iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1926. gadā, absolvējot J. R. Tillberga vadīto figurālās glezniecības nodaļu.

Darbojās kā pedagogs, mākslas teorētiķis un kritiķis, zīmēja karikatūras, gleznoja ainavas, portretus, sadzīves žanrus, vēsturiskas kompozīcijas, 1930. gados arī mitoloģiska rakstura darbus. 1951. gadā, kad Bīne bija spiests atstāt darbu paša organizētajā Kuldīgas

daiļamatniecības vidusskolā, viņš pievērsās vitrāžām, kuras pasūtīja Mākslas fondam.

Bīni saistīja akadēmiski izstrādāts zīmējums, daudzveidīgi rakursi, telpiskums un materialitāte. Par mākslinieka agrīno briedumu, prasmi modelēt formu, apvienojot to ar aktīva ornamentāla fona un tērpa risinājumu, kādu var sastapt krievu modernistu darbos, liecina modeļa portretējums gleznā “Jauns vīrietis halātā”.

Darbs pirms iekļaušanas kolekcijā 2006. gadā atradās Jurija Sadovska īpašumā.

1 Siliņš J. Latvijas māksla. 1915-1940. I. Daugava Stokholmā, 1988, 344. lpp.