Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Rudens

Līdz 1929 Papīrs, tempera 28.00 x 25.00 cm

Jūlijs Madernieks

1870 - 1955
Rudens

J. Madernieks dzimis muižas rentnieka ģimenē. Mācījās Rīgas (vācu) amatniecības biedrības skolā (1891-1892). Pēc tam 1892. gadā devās uz Pēterburgu un iestājās barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kur dekoratīvās glezniecības nodaļu beidza 1898. gadā. Madernieks papildinājās vairākos Rietumeiropas kultūras centros un Parīzē. 1902. gadā pārcēlās uz Rīgu, izvērsa aktīvu pedagoģisko darbību, rakstīja mākslas kritikas, specializējās ornamenta izpētē

un tā praktiskajā pielietojumā. Viņa projektētās tekstilijas, mēbeles, interjeri liecina par jūgendstila nacionālā varianta attīstību.

Arī Madernieka ainavu gleznojumi, kuros krāslaukumus norobežo kontūra, pakļaujas ornamentalizācijai. “Rudens” datējums atvasināts no Madernieka temperas gleznojuma “Ziema”, kas glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

Darbs iekļauts kolekcijā 2005. gadā.

Novadniece I. Jūlijs Madernieks. R.: Zinātne, 1982.