Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Tirgū

1940 Audekls, eļļa 72.00 x 92.00 cm

Jānis Liepiņš

1894 - 1964
Tirgū

Gleznā “Tirgū” tumšo masu jeb tirgotāju stāvu ielokā izceļas sieviete dzeltenā tērpā ar sarkanu lietussargu un gaiši ģērbusies māte ar mazu meiteni zilā kleitā. Gleznotājs Kaspars Zariņš atceras, ka, mācoties Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, viens no mācību uzdevumiem bija Liepiņa gleznas “Tirgū” kopēšana.

Darbs iekļauts kolekcijā 2005. gadā.

Izstādīts: Padomju Latvijas 5 gadu jubilejai veltītā izstāde. Valsts Latviešu un krievu mākslas muzejs

(LNMM). 1945.

J. Liepiņa gleznu izstāde. Valsts Latviešu un krievu mākslas muzejs (LNMM). 1959.

Reproducēts: Ivanovs M. Par Jāņa Liepiņa mākslu // Zvaigzne, 1959, 9.

J [p=small]ānis Liepiņš / Sast. un ievada autors R. Bēms. R.: LVI, 1964, 28.att.

Latvijas glezniecība. Kronētā ikona. 100 / Sast. un teksta aut. A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2005, 40. lpp. Izdevums angļu val.: Painting of Latvia. The Crowned Icon. 100.