Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Tirgus Rēzeknē

1936 Audekls, eļļa 73.00 x 100.00 cm

Arvīds Egle

1905 - 1977
Tirgus Rēzeknē

A. Egle dzimis mācītājmuižas kalpu ģimenē. 1926. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā un 1932. gadā absolvēja Vilhelma Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu. Darbojās kā pedagogs Rēzeknē, bet, sākot ar 1945. gadu – Rīgā, LPSR Valsts Mākslas akadēmijā. Egle gleznoja ainavas, portretus, klusās dabas un žanrus.

1934. gadā sākās tā sauktais Romas fonda stipendijas konkurss. Latvijā dzimušā Emdena koncerna (Hamburga) ģenerāldirektora Makša Levina 1925. gada ziedojums Mākslas akadēmijai paredzēja no uzkrātajiem procentiem kādam māksliniekam vienu gadu papildināties Itālijā.1 Prēmiju ieguva Eduards Kalniņš par gleznu “Plostnieki”, bet Egles “Rēzeknes ainavu” ar Latgales podnieku darinājumiem priekšplānā un divtorņu baznīcas siluetu tālumā novērtēja ar otro vietu. Šo ainavu iegādājās Kultūras fonds (tagad

darbs atrodas LNMM). 1936. gadā Egle uzgleznoja vēl vienu Rēzeknes tirgus variantu (“Tirgus Rēzeknē”) ar nelielām pārmaiņām. “Māla trauku pārdošanas aina (..) kļuvusi kompaktāka, figūras grupētas lielākās masās, gaismēnu attiecības kļuvušas vieglākas, plūstošākas.”2

Darbs iekļauts kolekcijā 2004. gadā.

Izstādīts: Latviešu mākslas izstāde. Vīnē un Budapeštā. 1937.

Reproducēts: Latvijas glezniecība. Kronētā ikona. 100 / Sast. un teksta aut. A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2005, 44. lpp. Izdevums angļu val.: Painting of Latvia. The Crowned Icon. 100.

1 Konstante I. Vienmēr tikai uz priekšu! Eduarda Kalniņa (1904.25.X-1988.18.V) veidošanās periods un Romas stipendija // Mākslas Vēsture un Teorija, 2004/3, 33. lpp.

2 Lāce R. Arvīds Egle. R.: Zinātne, 1985, 32. lpp.