Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Kūts mēšana

1936 Audekls, eļļa 133.00 x 106.00 cm

Fridrihs Milts

1906 - 1993
Kūts mēšana

F. Milts dzimis amatnieka ģimenē. Mācījās Kultūras veicināšanas biedrības mākslas studijā. 1925. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1932. gadā, absolvējot Ģederta Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu. 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, 1950. gadā – uz ASV un apmetās Ņujorkas “elles ķēķī”. Milta darbnīca kļuva par vienu no latviešu mākslinieciski literārās bohēmas magnētiem.

“Milts ir garšotājs, iespaida tvērējs, viņa iedvesmas ir pēkšņas un īsas, viņa darbiem piemīt ekspromta rotaļība, vieglums un spilgtums. (..) Gaume, instinktīva krāsu izjūta ir vienīgais Milta kritērijs,” par Milta personālizstādi jūsmoja Anšlavs Eglītis.1 Gleznā “Kūts mēšana” ar mēslu dakšām darbojas spēcīgs, jauns vīrs baltā kreklā. Ekspresīvajā rokrakstā un tematiskajā uzstādījumā jaušama Ģederta Eliasa zemnieku

žanra tālāka attīstība. “Milts parādīja labas dzīves novērotāja un izpratēja spējas. Pazīstamu tematiku viņš nepārvērš populārās bildītēs, bet cenšas tonālās glezniecības mīkstā plūsmaino formu kausējumā raksturot dzīves parādības, tām dodot kādu dvēselisku nozīmību.”2 Milta gleznojums ieturēts niansētā pelēkbrūnu krāsu gammā, lieliem krāsu laukumiem modelējot gaismēnu attiecības. Formāta vērienīgums liecina par pozitīvisma strāvojumu.

Darbs iekļauts kolekcijā 2006. gadā.

Reproducēts: Latviešu figurālā glezniecība. Genādija Perepjolkina kolekcija / L. Liepas teksts. R.: 2006, 158.-159. lpp. [ar nosaukumu “Pie kūts”].

1 Eglītis A. Divas mākslas izstādes // Tēvija, 1942. gada 28. dec., nr. 300, 4. lpp.

2 Siliņš J. Latvijas māksla. 1915-1940, II. Daugava Stokholmā, 1990, 179. lpp.