Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Zvejnieka klusā daba

1940 Audekls, eļļa 60.00 x 70.00 cm

Niklāvs Strunke

1894 - 1966
Zvejnieka klusā daba

1944. gadā Strunke kopā ar ģimeni laivā pārcēlās uz Zviedriju, līdzi vedot mākslas darbus, arī gleznu “Zvejnieka klusā daba”. Tās lielāko daļu aizņem enkurs, “trānaini zābaki, virves, kocene ūdens smelšani. Viss te skarbs kā pati zvejnieku dzīve”1, kuru mākslinieks bija iepazinis, piecpadsmit vasaras dzīvojot Kaugurciemā zvejnieku būdā, pašā jūras malā. “Strunkes glezniecības burvīgums slēpjas galvenā kārtā nevis kolorītā (tas Strunkem ir atturīgs, pat bargs – pārsvarā brūns, baltās un zilganās krāsās) un nevis gaismas un ēnas pretstatos, bet gan kompozīcijas ritmā un virsmas rotaļā. Strunke parāda patiesi apbrīnojamu izdomu, atklājot arvien jaunus un jaunus apdares paņēmienus un izgudrojot visāda veida gruntējumus, lazējumus un mazgājumus (starp citu, pat ar pienu!). Bet arī apdare Strunkem ir īpatnēja – tās pamatā ir ne tik daudz krāsa, cik ritms un tektonika. Mākslinieks izvairās no bravūrīga triepuma, no brāzmaina otas vilciena, kas tik neatvairāmi pievelk visus krāsas varai padotos gleznotājus. Strunkes gleznu virsma (..) atgādina drīzāk trečentistu gleznu uzbūvi, bieži vien ir tuvāka vai nu mozaīkai vai freskai, vai temperai nekā eļļas glezniecības efektiem,

pie kuriem eiropieša aci ir pieradinājuši baroka un impresionisma meistari.”2

Darbu mantoja Strunkes dēls Alis Strunke. Iekļauts kolekcijā 2004. gadā.

Izstādīts: Niklāva Strunkes personālizstāde. Vermlandes muzejs Karlstadē. 1945, [Fiskarens stilleben].

Niklāva Strunkes personālizstāde. Svartbrödraklostret Lundā. 1948, [Fiskarens stilleben].

Niklāvs Strunke. Valsts Mākslas muzejs (LNMM). 1989.

Reproducēts: Klusā daba latviešu glezniecībā / L. Liberta ievads un sakārtojums. R.: E. Drujas-Foršū apgāds, 1944, 17. lpp. [Pēc zvejas].

Niklāvs Strunke. Utställining I Lund Svartbrödraklostret. 1948, [Fiskarens stilleben].

Niklāva Strunkes Trimdas grāmata [Rakstu krāj. / Izdošanai sagat. D. Šleiere]. Daugava Stokholmā, 1971, 128. lpp.

Siliņš J. Latvijas māksla. 1915-1940, I. Daugava Stokholmā, 1988, 256. lpp.

Niklāvs Strunke [Katalogs] / V. Opules teksts. R. : Latvijas Mākslas muzeju apvienība, 1989, bez lpp. nr.

1 Siliņš J. Latvijas māksla. 1915-1940, I. Daugava Stokholmā, 1988, 261. lpp.

2 Vipers B. Niklāvs Strunke [Buklets personālizstādei]. R.: 1940, 14.-16. lpp.