Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Klusā daba ar bumbieriem

1930-tie gadi Audekls, eļļa 53.00 x 65.00 cm

Jānis Induss

1907 - 1996
Klusā daba ar bumbieriem

J. Induss piedzima dzelzceļnieka ģimenē.1 1926. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1933. gadā, absolvējot Vilhelma Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu.

1930. gados strādāja par skolotāju Daugavpilī un studiju nolūkos apceļoja Rietumeiropas kultūras centrus. 1944. gadā kopā ar ģimeni emigrēja uz Zviedriju un apmetās Upsalā. Gleznoja neliela izmēra ainavas un klusās dabas, atklājot impresionistiski tvertajā uzstādījumā lirisku pasaules redzējumu.

“Klusā daba ar bumbieriem” uzrāda Indusa agrīnās mākslas tuvību

sava pedagoga Valdemāra Tones noskaņu glezniecībai. “Tone nebeidza jūsmot par brūno krāsu: cik tā aristokrātiska, cik smalka un dziļiem toņiem bagāta.2 Brūnajā krāsu gammā Induss ieliek dzeltenus un zaļus bumbierus. Dzeltenās krāsas partiju nostiprina mākslas žurnāls “Studio”, ko var uzlūkot arī kā atsauci uz nozīmīgu informācijas avotu.

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

1 No Jāņa Indusa meitas Ilzes Upatnieks e-vēstules 2008. gada 21. jūlijā.

2 Cielava S. Nikolajs Breikšs. R.: Preses nams, 1994, 39. lpp.