Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Svētā ģimene

1935 Audekls, eļļa 80.00 x 65.00 cm

Kārlis Frīdrihs Šaumanis

1905 - 1971
Svētā ģimene

K. Šaumanis dzimis ierēdņa ģimenē. Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Jāņa Roberta Tillberga Figurālās glezniecības meistardarbnīcu 1931. gadā. Atgriežoties Liepājā, darbojās kā pedagogs. Savā radošajā praksē pievērsās idealizētajai senatnei. Gleznoja kurzemnieku godus un cilvēkus, sapostus tautastērpos. 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, 1946. – uz ASV.

“Svētā ģimene” atspoguļo vēlmi kristīgo ticību tuvināt tautai, ikonogrāfijā ieviešot nacionālus elementus, kā to jau bija darījis Janis Rozentāls, kas savukārt sekoja vācu gleznotāja Friča fon Ūdes paraugam. Šaumaņa Dievmāte

Marija, kas rokās tur mazo Jēzu, parādās nīcenieces košajos lindrakos un lakatiņu galvā. Jāzeps tēlots kā spēcīgs vīrs brieduma gados, aizbildnieciski uzlicis Marijai roku uz pleca. Tumšā fona dziļumā pavīd kāds tēls ar lūgšanā saliktām rokām. Kopējā noskaņa vedina meklēt iedvesmas avotus baroka laika mākslas spriegojumā.

Darbs atradies pie gleznotāja Valtera Uztiča un pie kolekcionāra Genādija Perepjolkina. 2006. gadā iekļauts kolekcijā.

Reproducēts: Latviešu figurālā glezniecība. Genādija Perepjolkina kolekcija / L. Liepas teksts. R.: 2006, 214.-215. lpp.