Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Darba zinātniskā organizācija

1920-to sākums Papīrs, guaša, kolāža 24.00 x 16.50 cm

Gustavs Klucis

Густав Клуцис 1895 - 1938
Darba zinātniskā organizācija

Darba zinātniskā organizācija padomju sociālistiskās valsts rītausmā bija vārdkopa, kuru daudzināja kā mantru. Klucis šo jēdzienu iešifrēja abreviatūrā “НОТ”, iekļaujot to kvadrātā un aplī. Saimnieciskā sabrukuma laikā aktuālo industrijas uzdevumu risināšanā tika mobilizēts zinātnieku avangards. Tas attīstīja uzņēmējdarbības jautājumus, kurus padsmitajos gados amerikāņu inženieris

Frederiks Vinslovs Teilors izteica šādās tēzēs: darba dalīšanas formu pilnveidošana, darbavietu organizācijas uzlabošana, metožu racionalizēšana, normēšanas optimizēšana, darbinieku sagatavošana. Teilora sekotāji (Aleksandrs Bogdanovs, Osips Jermanskis, Aleksejs Gastevs) 1920. gadu sākumā paredzēja idejas, kuras vēlāk turpinās kibernētiķi.

Darbs iekļauts kolekcijā 2005. gadā.