Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Visu zemju proletārieši, savienojieties!

1922 Papīrs, tuša 22.00 x 21.00 cm

Gustavs Klucis

Густав Клуцис 1895 - 1938
Visu zemju proletārieši, savienojieties!

1922. gada novembrī un decembrī notika IV komunistiskās internacionāles kongress. Komunistiskā internacionāle bija starptautiska organizācija, kas apvienoja dažādu valstu komunistiskās partijas ar mērķi izplatīt sociālisma revolucionārās idejas.

Gatavojoties kongresam, Klucis izstrādāja rotējošo aģitācijas iekārtu variantus, tai skaitā ar tekstu angļu valodā “Workers of the world, unite!” Lozungs “Visu zemju proletārieši, savienojieties!” pirmo reizi tika formulēts Kārļa Marksa un Frīdriha Engelsa “Komunistiskās partijas manifestā” (1848) un izmantots uz Marksa apbedījuma Haigeitas kapos Londonā. 1923. gadā šis uzsaukums ieguva PSRS valsts simbola statusu.

Kluča konstrukcija balsta virpuļojošo tekstu, kas veido radiālu ritmu un ir sava veida mobilizējošais sauklis-skaļrunis jeb utopiskās sabiedrības masu medijs. Darbam Klucis izvēlējās savas iecienītās simboliski nospriegotās krāsas. Līdzīgs zīmējums atrodas LNMM krājumā.1

Darbs iekļauts kolekcijā 2002. gadā.

1 VMM ekspertīzes atzinums. 2002. gada 4. jūlijā. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja VMM direktore M. Lāce. Darba variants publicēts katalogos:

Gustav Klucis. Retrospektive. Herausgegeben von H. Gasner, R. Nachtigär. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje. 1991. Abb. 95.

Gustavs Klucis. Colection du musée national des Beaux -Arts de Lettonie. Musées de Strasbourg, 2005, p. 134.