Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Dārzā

1943 Papīrs, kokgrebums 29.50 x 20.50 cm

Jānis Plēpis

1909 - 1947
Dārzā

J. Plēpis piedzima ormaņa ģimenē. Apguva pulksteņmeistara amatu un vakaros apmeklēja Rīgas amatniecības skolas zīmēšanas kursus. No 1928. līdz 1934. gadam mācījās Rīgas Tautas augstskolas zīmēšanas un gleznošanas studijā.1 Nozīmīgākais devums saistīts ar ilustrācijām kokgrebumā grāmatām, ko izdeva apgāds “Zelta ābele”. Viņš veidoja arī stājdarbus. Viens no tiem ir darbs “Dārzā”, kas eksponēts 1944. gadā 1. Latvijas kokgebumu izstādē Rīgā, Kaļķu ielā 30. Izstāde fiksēja tehnikas uzplaukumu. Tematiski mākslinieki izvairījās no aktuālajiem kara notikumiem: “Mūsu kokgrebēji ir mākslas formālo virzienu piekritēji.” Tie “meklē jaunu, subjektīvu izteiksmi dabas veidiem, vienkāršojot un mākslinieciski cēlinot formas, pastiprinot vai izdzēšot kontūras, līdztekus priekšmetiskajai veidošanai neaizmirstot grafisko plankumu un līniju rotaļu”.2 Taču, kā tas raksturīgi ekstrēmiem posmiem, pieauga interese par Bībeles tēmām un līdzībām, pie kurām pieder arī Plēpja “Dārzā”, parafrāze par Ēdeni, kurā laba un ļauna atzīšanas

augli pasniedz nevis sieviete vīrietim, bet gan vīrietis sievietei. “Jānis Plēpis neatlaidīgi tiecas pēc apdares skaidrības un filigrāni meistarīga nostrādājuma,” uzsvēra recenzents Anšlavs Eglītis, piebilstot, ka “Skaisti un izjusti veidotas sejas, kas vēl nesen dažu labu reizi Plēpim padevās parupjas”.3

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

Izstādīts: 1. Latvijas kokgebumu izstāde. Rīgā, Kaļķu ielā 30. 1944.

Reproducēts: Māksla un arhitektūra biogrāfijās , II / Atb. red. A. Vilsons, R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 183. lpp.

Latvijas grafika. 100 autori, attēli, gadi / Sast. un teksta autore A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2003, 40. lpp. T. p. izd. angļu valodā: Graphics of Latvia. 100 authors, images, years.

1 Lapacinska V. Jānis Plēpis. R.: Zinātne, 1984.

2 Liepiņš O. Latviešu kokgrebuma māksla // 1. Latvijas kokgrebumu izstāde [Katalogs]. R., 1944.

3 Eglītis A. 1. Latvijas kokgrebumu izstāde // Tēvija, 1944. gada 5. janv., nr. 3, 4. lpp.