Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

No rīta

Līdz 1942 Papīrs, tuša 20.50 x 15.00 cm

Sigismunds Vidbergs

1890 - 1970
No rīta

S. Vidbergs piedzima ierēdņa ģimenē. Ap 1904.-1905. gadu mācījās Johana Valtera studijā Jelgavā. No 1908. gada turpināja izglītību Pēterburgā, barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kuru pabeidza 1915. gadā, iegūstot stipendiju studijām ārzemēs. Taču kara apstākļu dēļ tā palika neizmantota. Dienēja sarkanajā armijā, XII aviācijas iznīcinātāju eskadriļā, un šis fakts Vidberga mākslai deva vienu no autortēmām. 1921. gadā atgriezās Latvijā. Jau Krievijā būdams, pievērsās pedagoģiskai darbībai. Vēlāk strādāja Rīgas Tautas augstskolas zīmēšanas un gleznošanas studijā, bet 1940./41. mācību gadā tika uzaicināts uz LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas meistardarbnīcu par vecāko klašu vadītāju.1

1944. gadā kopā ar ģimeni emigrēja uz Vāciju, 1949. – uz ASV.

Vidberga talants vispilnīgāk atklājās, uzplaukstot krāšņajam art deco stilam, kas izkopa skaistuma kultu. Slavinājums juteklībai atklājas arī tušas zīmējumā “No rīta” (pastāv divi eksemplāri). Tajā

skaistule, tērpta kombinē, zeķēs un kurpēs, ar akcentētu skatienu veras spogulītī, lai nopūderētu sev degunu. Par Vidberga stilu uzlūkojama erotiska izsmalcinātība, vijīga līnija un dekoratīvi strukturēts ēnojums, kā arī tonālo laukumu sabalansētība.

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

Izstādīts: Sigismunds Vidbergs. Erotiskās elēģijas. Adamson-Eric muzejs Tallinā. 2001./2002.

Sigismunds Vidbergs. Erotiskās elēģijas. Valsts Mākslas muzejs (LNMM). 2002.

Reproducēts: Liepiņš O. Sigismunds Vidbergs. R.: K. Rasiņa apgāds, 1942, 109. lpp. [T. p. izdevums vācu valodā].

Liepiņš O. Sigismunds Vidbergs. Aiova (Veiverlija): Latvju grāmata, 1974, 98. lpp.

Arnis. Tauriņu kauja. R.: Liesma, 1990, 1. vāks.

Bērziņa M. Sigismunds Vidbergs – erotiskās elēģijas. R.: Valters un Rapa, 2004, 113. lpp. [Ilmāra Putna īpašums].

1 Bērziņa M. Sigismunds Vidbergs – erotiskās elēģijas. R.: Valters un Rapa, 2004, 229.-230. lpp.