Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Mazās dzirnavas

Līdz 1944 Audekls, eļļa 72.20 x 101.20 cm

Uga Skulme

1895 - 1963
Mazās dzirnavas

U. Skulme Latvijas ainavā meklēja vielu dinamiskām kompozīcijām. Daudzviet viņa skatienu saistīja mājsaimniecību vai pagasta vajadzībām būvētas vējdzirnavas, to izteiksmīgā tektonika un dažādie rakursi. “Mazo dzirnavu” piesātinātā, kontrastējošā krāsainība klājas draudīgajos mākoņos un to smagajās, tumšajās ēnās, steidzīgais, ekspresīvais

triepiens atbalso negaisu un autora nesavaldīgo, donkihotisko raksturu. Arī laikmeta izjūtu – vējdzirnavas ir tēls, ar kuru saistās vairāku paaudžu samaltie likteņi.

Darbs iekļauts kolekcijā 2005. gadā.

Reproducēts: Latvijas glezniecības klasiķi [Mākslas kalendārs 2007. gadam] / Sast. un teksta aut. A. Vanaga. R.: Lukoil, 2006.