Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Pie upes

Ap 1933 Audekls, eļļa 68.00 x 86.00 cm

Valdis Kalnroze

Voldemārs Rozenbergs 1894 - 1993
Pie upes

V. Kalnroze dzimis maiznieka ģimenē. Piedalījās Latvijas brīvības cīņās. 1927. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā un 1932. gadā beidza Vilhelma Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu.

1933. gadā mākslinieku biedrības “Zaļā vārna” 15. izstādē1 Kalnroze eksponēja septiņas eļļas gleznas, starp tām bija arī tonāli līdzīgas ainavas “Upes malā” un “Pie upes”, kas uzrādīja tieksmi pēc vizionāras dekorativitātes. Lai gan ir zināma atsauce uz realitāti – “Upes malā” ir tapusi no studiju laika Dzirnavupes skices2, tomēr vispārinājuma un iztēles pienesuma dēļ tā kļūst neobligāta. Kalnroze tonāli niansētajā vairākplānu kompozīcijā, kurā būtisks ir atspoguļošanās motīvs, iemet dažus sarkanos

akcentus, kas kopā ar faktūru uzmundrina rāmo, ar platu otu tverto noskaņu. Vēlākos gados sarkanās “uguntiņas” kļuva par neatņemamu Kalnrozes rokraksta pazīmi.

Darbs iekļauts kolekcijā 2004. gadā.

Izstādīts: Mākslinieku biedrības “Zaļā vārna” 15. mākslas izstāde. Rīgas pilsētas mākslas muzejs. 1933.

Reproducēts: Latvijas glezniecība. Kronētā ikona 100 / Sast. un teksta aut. A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2005, 42. lpp. Izdevums angļu val.: Painting of Latvia. The Crowned Icon. 100.

1 Mākslinieku biedrības “Zaļā vārna” 15. mākslas izstāde [Katalogs]. Pilsētas mākslas muzejs. Rīga. 1933.

2 Ņefedova I. Valdis Kalnroze. R.: Liesma, 1980, 48. lpp., reprodukcija bez lpp. nr.