Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Dzelzceļā pārbrauktuve

Ap 1940 Audekls, eļļa 49.00 x 64.00 cm

Arijs Skride

1906 - 1987
Dzelzceļā pārbrauktuve

A. Skride piedzima zemnieka ģimenē. 1921. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1932. gadā, absolvējot Vilhelma Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu. Pieņemts uzskatīt, ka Skride bija Vilhelma Purvīša mīļākais skolnieks. Skride pievērsās pedagoģijai. 1942. gadā kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas docentu. No darba LPSR Valsts Mākslas akadēmijā viņu atbrīvoja pēc paša lūguma 1964. gadā.

1930. gadu beigās Skride saņēma pirmo nozīmīgo pasūtījumu gleznot Ķeguma HES celtniecību, priekšplānā izvirzot industriālu tēmu, ko

vēlāk uzstājīgi pieprasīs socreālisms. Tomēr Skrides mākslinieciskais instinkts visvairāk izpaudās neliela izmēra impresionistiski tvertajās plenēra ainavās. Skride izkopa sīku, vibrējošu triepienu, ar kuru panāca dažādas noskaņas. Stafāžai parasti piešķīra žanrisku un tonālu akcentu.

Gleznai “Dzelzceļa pārbrauktuve” ir motīvā līdzīgs, bet formā mazliet atšķirīgs darbs “Matīsa ielas dzelzceļa pārbrauktuve” (1940, privātkolekcija).

Ainava iekļauta kolekcijā 2003. gadā.

Reproducēts: Vasks A. Arijs Skride. R.: Neputns, 2007, 116. lpp.