Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Jūrmala ar peldu laipām

Ap 1911 Kartons, eļļa 60.50 x 71.50 cm

Johans Valters-Kūravs

Johann Walter-Kurau 1869 - 1932
Jūrmala ar peldu laipām

J. Valters dzimis tirgotāja, rātskunga ģimenē. Pirmās profesionālās iemaņas apguva pie Kurta Vīsnera un Jūliusa Dēringa Jelgavā. 1897. gadā Valters beidza Pēterburgas Mākslas akadēmijas Vladimira Makovska žanra glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Jelgavas tirgus”. No 1898. līdz 1906. gadam darbojās Jelgavā. “Vecāku nāves un uzliesmojušās revolūcijas dēļ”1 1906. gadā, sekojot barona Paula fon Šlipenbaha aicinājumam, Valters pārcēlās uz Drēzdeni, kur noritēja “mākslinieka dzīves stāsta sabiedriski aktīvākā desmitgade”.2 Savu uzvārdu viņš dubultoja ar mātes pirmslaulību uzvārdu, kļūdams par Valteru-Kūravu. Viņu joprojām saistīja ainava un portrets, bet Drēzdenes mākslinieciski rosīgās vides ietekmē Valtera-Kūrava glezniecībā iemirdzējās teātra un mūzikas dzīves ainas. 1917. gadā Valters-Kūravs pārcēlās uz Berlīni. Intensīvā pedagoģiskā prakse vedināja gleznotāju paust savus uzskatus teorētiskos apcerējumos, lai izdotu tos grāmatā. Gleznotājs virzījās uz abstrahētu dabas tēlojumu, atsakoties no naturālisma par labu koloristiskai struktūrai: “Pieredze un vēl jo vairāk palete māca, ka māksliniekam,

kurš savās krāsu kombinācijās vadās pēc dabas vērojuma un ceļu uz glezniecisku abstrakciju apzināti sāk ar kādiem trim jūtīgi uztvertiem dabas toņiem, turpmākajā darba gaitā ar iejūtas palīdzību izdodas radīt tik neparastas un pārsteidzošas krāsu kombinācijas, kādas, paļaujoties uz iztēli vien, viņam nekad nebūtu nākušas prātā. Rodas mākslinieciskā pārdzīvojuma bagātināšanās iespaids. Notiek gleznieciskās krāsu fantāzijas atraisīšanās, saglabājot saistību ar dabu.”3

Darbs bijis Jirgena Līdera-Līra īpašumā Vācijā. Kolekcijā iekļauts 2006. gadā.

Reproducēts: Osis J. A. Wolter H. Johannes Walter-Kurau und seine Schule. Verden an der Aller: Galerie Pro Art. [1997.], S. 12.

1 Valters J. Citēts pēc: K. Ābele. Nepazīstamais Jānis Valters // Studija, 1998, 3./4., 47. lpp.

2 Ābele K. Jānis Valters Drēzdenē // Krāj.: Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā / Sast. A. Rožkalne. R.: Zinātne, 2001, 136. lpp.

3 Izvilkumi no Jāņa Valtera nepublicētajiem manuskriptiem. 20. gs. 20. gadu beigas – 30. gadu sākums. Tulkojusi K. Ābele // Studija, 1998, 3./4., 52. lpp.