Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Butes

1940 Audekls, eļļa 65.00 x 81.00 cm

Eduards Kalniņš

1904 - 1988
Butes

Darbs iekļauts kolekcijā 2004. gadā.

Izstādīts: Latviešu glezniecība privātkolekcijās. LPSR Valsts Mākslas muzejs (LNMM). 1986.

Reproducēts: Latviešu glezniecība privātkolekcijās [Katalogs / Ievada

aut. I. Konstante]. R.: LPSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienotā direkcija, 1986, 10. lpp. [Klusā daba ar zivīm. Alberta Beržuka īpašums].

Beržuks A. Sirds atklāsme. R.: Alberts XII, 1998, 13. lpp.