Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Klusā daba (Dekoratīva kompozīcija)

1969 Audekls, eļļa 140.00 x 100.00 cm

Ojārs Ābols

1922 - 1983
Klusā daba (Dekoratīva kompozīcija)

O. Ābola tēvs bija angļu valodas skolotājs, kurš 1939. gadā repatriējās uz Vāciju, bet māte – kreisi noskaņota bērnudārza direktore.1 Mācoties Romana Sutas studijā (1938-1940), Ābols nodibināja nelegālu komjaunatnes šūnu. No 1940. gada līdz kara sākumam mācījās Latvijas komunistiskās (boļševiku) partijas skolā Rīgā un vadīja Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības propagandas nodaļu. 1941. gadā pieteicās 201. latviešu strēlnieku divīzijā. 1944. gada oktobrī atgriezās Latvijā un darbojās operatīvajā grupā krievu ieņemtajā teritorijā. Līdz 1947. gadam bija LPSR Mākslas arodbiedrības centrālās komitejas priekšsēdētājs.2 1947. gadā kļuva par PSKP biedru.

1946. gadā Ābols iestājās LPSR Mākslas akadēmijā, 1951. gadā ar izcilību absolvēja Ota Skulmes Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu un 1956. gadā Iļjas Repina Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtu, iegūstot mākslas zinātņu kandidāta grādu. Atgriežoties Rīgā, iesaistījās Mākslinieku savienībā, vadīja gleznotāju sekciju un gleznoja darbus, kas atbilda socreālisma prasībām. 1960. gadu otrajā pusē, atminoties modernisma, īpaši vēlīnā kubisma meklējumus, kas tika saistīti ar kreisumu, un iepazīstoties ar tendencēm pasaules mākslā,

Ābola rokraksts mainījās. Klusā daba izrādījās pateicīgs žanrs dažādu izteiksmes līdzekļu poligonam. Tajā tika apspēlēti krāsas uzlikšanas veidi un dažādas faktūras, arī ar antiestētisku iespaidu. Kā atceras gleznotāja Džemma Skulme, viņš pretojās līnijas elegancei un 1960. gadu beigās izdomāja robustāku variantu. Veidoja līniju nevis ar pindzeli, bet liektu papes gabaliņu, ar kuru uztupināja krāsu.3

Darbs iekļauts kolekcijā 2008. gadā.

Izstādīts: O. Ābola un Dž. Skulmes gleznu izstāde. Kalē, Francija. 1981.

Gleznotāju darbu izstāde. Mākslinieku nams Vīnē. 1981.

O. Ābola gleznu izstāde. “Kunsthalle” Rostokā. 1981.

Skulmju dzimtas izstāde. Valsts Tretjakova galerija Maskavā un Valsts Mākslas muzejs Rīgā. 2000.

Reproducēts: Mākslinieki Skulmes. 20. gadsimts Latvijā [Katalogs izstādei Valsts Tretjakova galerijā Maskavā un Valsts Mākslas muzejā Rīgā] / Sast. I. Riņķe. R.: Jumava, Neputns, 2000, 171. lpp.

1 Vanaga A. Par ko skuma Ojārs Ābols? // Literatūra. Māksla. Mēs. 1997. gada 20.-27. nov., 15. lpp.

2 O. Ābola autobiogrāfija. 1950. gada 5. decembrī. Glabājas LMA Informācijas centra O. Ābola lietā.

3 No sarunas ar Dž. Skulmi 2008. gada 16. jūlijā.