Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Raudošā

1908 Porcelāns A: 11.50 cm

Gustavs Šķilters

1874 - 1954
Raudošā

G. Šķilters dzimis muižas kalēja ģimenē. Mācījās Pēterburgā, vispirms Skolotāju seminārā, bet 1893. gadā uzsāka studijas barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kuru beidza 1899. gadā, iegūstot stipendiju studijām ārzemēs. No 1900. līdz 1905. gadam Šķilters uzturējās Parīzē, apmeklēja Ogista Rodēna studiju, Gistava Žermēna darbnīcu un kā brīvklausītājs Mākslas akadēmiju (Ècole des Beaux-Arts), savukārt Romā Šķilters apguva bronzas liešanas tehniku. 1

No 1905. līdz 1918. gadam Šķilters vadīja dekoratīvās tēlniecības nodaļu barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā. 1923. gadā atgriezās Latvijā. Pedagoģisko

darbību Šķilters turpināja Latvijas Mākslas akadēmijā (1924-1932), Latvijas Universitātē (1925-1929), Jelgavas Skolotāju institūtā (1926-1929).

Šķilters darbojās dažādos tēlniecības žanros, tai skaitā arī sīkplastikā. “Raudošās” meitenes satraukumu tēlnieks pauda, ķermeņa vijīgās plastikas valodu pretstatot raupji fakturētai pamatnei. Darbs apliecina piederību Rodēna skolai.

Skulptūra iekļauta kolekcijā 1999. gadā.

Reproducēts: M. Ivanovs. Gustavs Šķilters. R.: LVI, 1958, 101. lpp.

1 L. Bremša L. Šķilters, Gustavs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, III / Atb. red. A. Vanaga. R.: Preses nams, 2000, 153. lpp.