Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Latvija

1922 Bronza Ø: 14.70 cm

Teodors Zaļkalns

Teodors Grīnbergs 1876 - 1972
LatvijaLatvija

T. Zaļkalns dzimis zemnieku ģimenē. 1893. gadā devās mācīties uz Pēterburgu, barona Štiglica Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu, kuru beidza 1899. gadā, iegūstot stipendiju studijām ārzemēs. No 1899. līdz 1901. gadam Zaļkalns studēja Minhenē un Parīzē. Ogista Rodēna darbnīcā pie Emila Antuāna Burdela apguva iemaņas tēlniecībā. No 1907. līdz 1909. gadam Zaļkalns papildinājās marmora un bronzas apstrādē Florencē. 1909. gadā atgriezās Pēterburgā, bet 1920. gadā – Latvijā. No 1921. gada vadīja Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības nodaļu un darbojās dažādos tēlniecības žanros.1

1922. gadā Zaļkalns pēc savas iniciatīvas darināja trīs metāla naudas projektus, negūstot atsaucību Finanšu ministrijā2, kas toreiz nodarbojās ar naudas kalšanu. Viens no ģipša modeļiem saglabājies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā. Tas reproducēts Kristīnes Ducmanes un Ēvalda Vēciņa grāmatā “Nauda Latvijā”3. Aversā modelis atveido uzrakstu “LATVIJA” un sievieti ar lakatu galvā, bet reversā – maizi ar nazi, ābolu, skābputras trauku-piena krūzi, kā arī autora vārdu “T. Zaļkalns”, datējumu “1922” un uzrakstu “20 LATI”.

Atšķirībā no ģipša modeļa bronzas atlējumā nelokāmais skaitļa vārds ir lietots ar

lietvārda ģenitīva formu “20 LATU”.

90. gadu otrajā pusē Latvijas Bankas mākslinieciskais konsultants Laimonis Šenbergs sāka interesēties, vai ir iespējams nokalt šo Zaļkalna monētu, bet tehniskas grūtības radīja sfēriskā virsma. Ieceri izdevās īstenot 2008. gadā. Pēc Latvijas Bankas lēmuma, zelta monētai bija maksimāli jātuvinās autora sākotnējai iecerei, kāda redzama ģipša veidojumā.

Zelta monētā averss ir papildināts ar datējumu “2008”.

Bronzas lējums līdz 2007. gadam glabājās pie Zaļkalna skolnieka tēlnieka Kārļa Baumaņa.

Reproducēts: Baumanis K. Teodors Zaļkalns. R.: Liesma, 1966.

Т. Залькалн. Избранные произведения / Сост. Р. Чаупова. М.: Советский художник, 1990, uлл. 32, 33.

Valsts Mākslas muzejs / Sast. Māra Lāce. R.: Jumava, 2005, 288. lpp.

Latvijas monēta. 2008, zelts, Ø 22 mm. Averss, reverss. Ģipša modeli kalšanai pēc T. Zaļkalna veidojuma sagatavojusi Ligita Franckeviča

1 Bremša L. Zaļkalns, Teodors // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, IV / Atb. red. A. Vanaga. R.: A/S Preses nams, 2003, 98. lpp.

2 Baumanis K. Teodors Zaļkalns. R.: Liesma, 1966, 131. lpp.

3 Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā. R.: Latvijas Banka, 1995, 171. lpp.