Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Demonstrācija

1925 Porcelāns, apgleznojums Ø: 33.40 cm

Romans Suta

1896 - 1944
Demonstrācija

Lekorbizjē ietekmē Suta aizrāvās ar ideju par nacionāli konstruktīvo stilu. 1924. gada decembrī ar Austras Ozoliņas-Krauzes, Sutas māsīcas, finansiālu atbalstu viņas nama pagrabā Lāčplēša ielā 23 tika izveidota krāsns porcelāna apgleznošanas darbnīcai “Baltars” (no latīņu ars Baltica – Baltijas māksla). Oficiāli to reģistrēja 1925. gada 1. februārī.

Izņemot Sigismundu Vidbergu, kurš bija mācījies pie Kārļa Brencēna barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, pārējie “Baltara” mākslinieki Suta, Aleksandra Beļcova, Erasts Šveics un Lūcija Kuršinska apgleznojuma metus izpildīja akvareļtehnikā uz papīra, savukārt metus uz porcelāna pārnesa Dmitrijs Abrosimovs.1

Sutas sniegumā atrodas pārsvarā žanriskas ievirzes darbi. Šķīvja “Demonstrācija” spoguļa jēdzienisko un optisko centru notur sarkanais karogs. Tā izlocījumos skatītājam paslēpts vārds “Sociāldemokrātija”. Suta turpināja padomju aģitācijas porcelāna tradīciju, kuras pirmsākumi saistāmi ar Petrogradas proletkultu, kad sadzīves priekšmeti tika izmantoti politisku mērķu sasniegšanai. Tos izstādīja veikalu vitrīnās kā “vēsti no brīnišķīgās nākotnes, par kuru sitās padomju valsts briesmīgās cīņās ar badu, sabrukumu un intervenci.”2

“Baltara” apgleznotais porcelāns nesedza pašizmaksu. Priekšmetus pirka

maz. Austra Ozoliņa-Krauze negaidīti bankrotēja. 1928. gada 5. janvārī “Baltars” pārgāja Sutas īpašumā, bet 1. jūlijā darbnīca oficiāli beidza pastāvēt.3

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

Izstādīts: Darbnīcas “Baltars” porcelāna izstāde. Valsts Mākslas muzejs (LNMM). 1979.

Porcelāns no Republikas muzeju fondiem. Izstāžu zāle “Latvija”. 1983.

Reproducēts: Pujāts J. Latviešu porcelāna glezniecības sākotne // Māksla, 1959, nr. 2, 19. lpp.

Констант З. А. Рижский фарфор. Рига: Зинатне, 1975, илл. 7 [ar viļņveida apmali].

Художественный фарфор мастерской “Балтарс” / Сост. Л. Неймышева. Рига: Объедененная дирекция музеев и выставок Латвийской ССР, 1978, илл. 11.

Konstant Z. Lotyšsky umelecky porcelan // Umeni a remesla. 1979, nr. 4, S. 39. [ar viļņveida apmali].

Konstants Z. Baltars. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 6. att. [ar viļņveida apmali].

Kubisms Latvijas mākslā [Katalogs] / Sast. D. Lamberga. R.: Neputns, 2002, 133. lpp. [ar viļņveida apmali].

1 Konstants Z. Baltars. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 15. lpp.

2 Daņko E. Cit. pēc.: Н. В. Булочкин, Н. А. Ашарина. Фарфор первых лет Октябрьской революции: Каталог. ГИМ. Без изд. года, стр. 6.

3 Konstants Z. 23. lpp.