Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Zemes dēļ

1938 Papīrs, oforts 66.00 x 49.00 cm

Modests Kuzmins

1902 - ?
Zemes dēļ

M. Kuzmins piedzima Krievijas armijas virsnieka ģimenē. 1919. gadā kopā ar ģimeni pārcēlās uz Rīgu. 1926. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1938. gadā, absolvējot Riharda Zariņa Grafikas meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Zemes dēļ”.1 Batāliju žanra izvēlē sakrita gan paša Kuzmina ieinteresētība laikmeta mezglu punktos, gan arī Riharda Zariņa kultivētā prasība pēc dažādu vēstures avotu studijām. Svarīgi, ka, heroizējot pagātni, Kuzmins neglaimo latviešu karavīru spējām un autoritārā režīma kontekstā viņa diplomdarbs distancējas no pagātnes idealizācijas. Attiecībā uz nosaukumu

jāprecizē, ka vācu krustneši primāri iekaroja stratēģiski svarīgos upju ceļus, nevis zemi.

Paralēli studijām Kuzmins strādāja pie armijas inženiera par vecāko zīmētāju. Pēc II pasaules kara ilustrēja periodiskos izdevumus “Cīņa”, “Literatūra un Māksla”, “Padomju Jaunatne”.

Darbs iekļauts kolekcijā 2008. gadā.

Reproducēts: Eliass Ģ., Pupa A. Latvijas PSR Mākslas akadēmijas 20 gadi. 1919-1940. Mākslas apgādniecība Rīgā, 1941, 107. lpp.

Mākslas darbu izsole: Ivonnas Veihertes mākslas galerija. 2008, 11. att., [kļūdaini minēts autors].

1 LVA, 485. fonds, 1. apraksts, 476. lieta.