Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Sievietes pie jūras

1936 Audekls, eļļa 158.50 x 173.30 cm

Augusts Annus

1893 - 1984
Sievietes pie jūras

A. Annus dzimis transportstrādnieka ģimenē. Mācījās Kijevas mākslas skolā (1913-1915) un barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā (1915-1918). Vienlaikus vakaros apmeklēja arī Mākslas veicināšanas biedrības skolu. 1921. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru beidza 1926. gadā, absolvējot Jāņa Roberta Tillberga Figurālās glezniecības meistardarbnīcu.

Atgriežoties Liepājā, darbojās Liepājas teātrī par scenogrāfu (1921-1923). No 1929. gada bija Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs.

1944. gadā Annus kopā ar ģimeni emigrēja uz Vāciju un 1949. gadā pārcēlās uz ASV.

Nozīmīgākais viņa dailŗades posms saistīts ar 1920.-1930. gadiem, kad mākslinieks radīja lielformāta alegoriskas kompozīcijas. Glezna “Sievietes pie jūras” (1935) eksponēta Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogu apvienības “Sadarbs” 8. izstādē un Kultūras fonda II izstādē, izraisot kritikā dažādus viedokļus. Gleznu iegādājās Valsts Mākslas muzejs, un 1936. gadā Annus uzgleznoja sev darba variantu.1

Gleznā “Sievietes pie jūras” attēlota zvejnieku sieva sārtā blūzē ar zivju lomu un plīvojošās drapērijās ietinusies jaunas sievietes kailfigūra, kas sasaucas ar Sandro Botičelli Venēru. Fonā redzama jūras piekraste ar tīkliem un burinieks viegli putojošā jūrā. Annus glezno pastozi, gan ar otu, gan paletes nazi, sajaucot krāsas uz audekla un radot

vibrējošas atmosfēras noskaņu. Plānāk gleznotās detaļas atvirzītas dziļumā, priekšplāns gleznots smagnējāk, biezāk, “tādējādi gandrīz vai ar tēlnieciskām, bareljefu veidojošām metodēm autors rada dimensiju izjūtu”.2

Gleznas “Sievietes pie jūras” (variants), “Vējā”, “Palaunags”, “Bērnība” un “Pie Daugavas” Annus paņēma līdzi, kad devās bēgļu gaitās.3 Trimdas izstādēs tās uzturēja mākslinieka reputāciju, raisot ilgas pēc dzimtenes.

Gleznu mantoja Annus bērni. Kolekcijā iekļauta 2005. gadā.

Izstādīts: Mākslinieku biedrības “Sadarbs” X darbu izstāde. Rīgas pilsētas mākslas muzejs (LNMM) . 1938.

Latviešu mākslas izstāde. Rāvensburgas koncertu nams (Concerthaus de Ravensbourg). 1945.

A. Annus 80 gadu jubilejas izstāde L. Dunkāna galerija Ņujorkā. 1963.

A. Annus gleznu izstāde. Galerija “Daugava”, Rīga, 2005.

Reproducēts: Veselis J. Augusts Annus. R.: E. Drujas-Foršū apgāds, 1944, 33., 34., 35. lpp.

Siliņš J. Latvijas māksla. 1915-1940, I. Daugava Stokholmā, 1988, 306. lpp.

Lāce R. Augusts Annuss. 1893-1984. R.: Jumava, 2005, attēls blakus 128. lpp.

1 Lāce R. Augusts Annuss. 1893-1984. R.: Jumava, 2005, 78. lpp.

2 Čakare G. Restaurācijas pase. 2006, 1.-2. lpp. Glabājas G. Belēviča arhīvā.

3 Lāce R. Augusts Annuss. 102. lpp.