Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Ziedonis

1919 Audekls, eļļa 40.50 x 55.00 cm

Pēteris Kundziņš

1886 - 1958
Ziedonis

P. Kundziņš piedzima lauksaimnieku ģimenē. Mācījās barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā (1906-1912), apgūstot teātra dekorāciju glezniecību.

Kundziņš gleznoja dekorācijas Jaunajā Rīgas teātrī un Latvju operā (1913-1915), bija Nacionālās operas dekorāciju darbnīcas vadītājs (1919-1921).

Kundziņa vēlīnā simbolisma darbos vērojama kara un politisko

norišu ietekmēta interese par nāvi1, savukārt alegoriskā glezna “Ziedonis”, kur krāsainu triepienu sprādziena vidū ir iegleznotas acis, liecina par dzīves un dabas iejūsmu. Vēlākos gados tā izpaudīsies mākslinieka ainavu glezniecībā.

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

1 Cielava S. Pēteris Kundziņš. R.: Zinātne, 1986, reprodukcijas 35., 36., 37. lpp.