Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Bez nosaukuma. (Kompozīcija zilā)

1994 Audekls, eļļa 200.50 x 140.00 cm

Vilnis Zābers

1963 - 1994
Bez nosaukuma. (Kompozīcija zilā)

Darbs iekļauts kolekcijā 2007. gadā.

Izstādīts: Vilnis Zābers (1963-1994). Rīgas galerija. 1995.

Reproducēts: Kaufmanis A. Zilā viļņa aicinājums // Diena, 1995. gada 27. janv., 7. lpp.