Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Bez nosaukuma

1950-to beigas Audekls, autortehnika 141.00 x 142.00 cm

Sigurds Vīdzirkste

1928 - 1974
Bez nosaukuma

S. Vīdzirkste piedzima ierēdņa ģimenē. Pirmās iemaņas mākslā apguva pamatskolā pie gleznotāja Jāņa Kalmītes. Savukārt mācības Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā deva zināšanas, kuras vēlāk viņš pielietoja autortehnikas radīšanā. 1944. gadā Vīdzirkste kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bet 1950. gadā pārcēlās uz ASV un apmetās Ņujorkā, kur apmeklēja Mākslas studentu līgas Vila Bārneta darbnīcu.

Filozofijas lekcijas, aizraušanās ar mūziku un Ņujorkas skolas intensīvā prakse Vīdzirksti pievērsa abstrakcijai. 1950. gadu beigās viņš gleznoja melnus, pelēkus vai okerīgus fonus ar melnām svītrām vai apļiem, akcentējot faktūru, tonālas nianses vai kontrastus. Viņš teica, ka “glezno dehumanizētas gleznas”1. Domājot par sinestēziju, Vīdzirkstes darbos var izsekot Voldemāra Matveja 1913. gadā definētajai faktūrai kā troksnim, kas ierosina statiskās uztveres pāreju uz dinamisko uztveri, padarot objektus par enerģētiskiem laukiem un viļņiem.

Vīdzirkstes gleznas autortehnikas ķīmiskā analīze uzrāda, ka darbā izmantotas

akrilkrāsas un dabiskajos pigmentos iejauktas sasmalcinātas, domājams, kādā gaistošā ķimikālijā saēdinātas dzelzs daļiņas, kas sajauktas ar mīkstajiem sveķiem un akrilātsveķu laku. Tumšais apļa slānis tuvumā izskatās kā nevienmērīgas faktūras ruberoīds.2

Darbu mantoja gleznotāja Daina Dagnija. Kolekcijā iekļauts 2007. gadā.

Izstādīts: Sigurds Vīdzirkste. Kibernētiskā glezniecība. Ārzemju mākslas muzejs Rīgā. 2007.

Reproducēts: Sigurds Vīdzirkste. Kibernētiskā glezniecība [Katalogs] / Sast. Daina Dagnija, teksta aut. A. Vanaga. R.: Al secco, 2007, 9. lpp.

Vanaga A. Sigurda Vīdzirkstes kibernētiskā glezniecība. Pazaudētais kods // Mākslas Vēsture un Teorija, 2007/9, 42. lpp.

TV filma. Sigurds Vīdzirkste. Rež. Jānis Rēdlihs un Maija Smildziņa. 2007.

1 No Valdas Dreimanes vēstules Vīdzirkstem 1962. gada 7. jūlijā. Vēstule glabājas pie Dainas Dagnijas.

2 Sigurda Vīdzirkstes darba restaurācijas pase. Sastādījusi Gunita Čakare. 2007. Glabājas Gunta Belēviča arhīvā.