Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

No kaujas. Darbs no mapes “Brīvības cīņas”

1937 Papīrs, oforts 48.00 x 37.00 cm

Kārlis Padegs

1911 - 1940
No kaujas. Darbs no mapes “Brīvības cīņas”

Darbs iekļauts kolekcijā 2003. gadā.

Reproducēts: Siliņš J. Latvijas māksla. 1915–1940, III. Daugava Stokholmā, 1993, 79. lpp.

Kalnačs J. Kārļa Padega darbu katalogs. R.: Soros Foundation – Latvia, 1997,

105. lpp.

Latvijas grafika. 100 autori, attēli, gadi / Sast. un teksta autore A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2003, 29. lpp. T. p. izdevums angļu val.: Graphics of Latvia. 100 Authors, Images, Years.