Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Venēcija. Lielais kanāls

1910 Audekls, eļļa 21.00 x 34.00 cm

Jāzeps Grosvalds

1891 - 1920
Venēcija. Lielais kanāls

Jāzeps Grosvalds dzimis advokāta Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Fridriha Grosvalda ģimenē. Profesionālās iemaņas “labāko mūsu aprindu jauneklis”1 apguva pie Šimona Hološi Minhenē (1909-1910) un privātās mākslas skolās Parīzē, kur uzturējās ar pārtraukumiem līdz 1914. gada aprīlim. Atgriežoties Rīgā, Gros-valds rosināja modernisma centienus un kļuva par jaunākās paaudzes mākslinieku autoritāti.

Grosvalds pirmais latviešu glezniecībai atklāja Venēcijas žilbinošo krāsainību. Viņš to ieraudzīja 1910. gada maijā. Toreiz tapa virkne pilsētas studiju, kas tai pašā gadā tika parādītas Latviešu mākslinieku savienības pirmajā darbu izstādē Rīgā. Kritika studijas uztvēra ar labvēlību, atzīmējot, ka starp tām “dažas oriģinālas kā tehnikas, tā riskantā stila dēļ”2 un ka “Grosvalda darbiem piemīt daudz svaiguma un patiesa intelekta”.3

Venēcijas skatā no Akadēmijas tilta uz Santa Maria della Salute baznīcas kupolu Grosvalds nospriegoja krāslaukumus ar brīvi vilktu kontūru, kas sasaucās ar gondolu un logailu melnumu. “Lineārā atektonika brīžam tuvojas ekspresionistisku deformāciju līmenim, minētā ainava ar Lielā kanāla motīvu un nemierīgi nošķiebtām ēkām, tomēr Jāzeps šo savas glezniecības potenciālo virzienu tālāk neattīsta”.4

Ainava tika tverta no zema skatu punkta. Zīmīga ir Grosvalda tieksme veidot tuvplāna “kulises”, kuru lomu šai darbā nospēlē brūnais koka steķis.

“Venēcija. Lielais kanāls” līdz iekļaušanai kolekcijā 2006. gadā atradās Bokalderu ģimenes īpašumā Zviedrijā.

Izstādīts: Jāzeps Grosvalds. Studiju ceļojumi. LNMM Mazā zāle. 2006.

Reproducēts: Bokalders V. Jāzeps Grosvalds. 1891-1991 // Latvju Māksla. 1990, nr. 16, 1581. lpp.

Kļaviņš E. Jāzeps Grosvalds Latvijas mākslas kritikas un mākslas vēstures spogulī // Krāj.: Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas / Sast. R. Kaminska. R.: Neputns, 2001, 131. lpp.

Latvijas glezniecība. Kronētā ikona. 100 / Sast. un teksta aut. A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2005, 16. lpp. Izdevums angļu val.: Painting of Latvia. The Crowned Icon. 100.

Kļaviņš E. Džo. Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla. R.: Neputns, 2006, 88. lpp.

1 Pe. Ge. [P. Gruzna]. Latviešu Mākslinieku savienības pirmā gleznu izstāde // Jaunā Dienas Lapa. 1910, nr. 146. 30.VI (13. VII).

2 Turpat.

3 Madernieks J. Latviešu Mākslinieku savienības pirmā izstāde II // Dzimtenes Vēstnesis. 1910, nr. 153. 8.VII.

4 Kļaviņš E. Džo. Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla. R.: Neputns, 2006, 84. lpp.