Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Lošvicas ainava

1924 Audekls, eļļa 34.00 x 41.00 cm

Oto Skulme

1889 - 1967
Lošvicas ainava

O. Skulme dzimis kaļķu deģa ģimenē. Mācījās Jaņa Rozentāla studijā Rīgā (1906-1907), Maskavā Staņislava Žukovska studijā un vienlaikus Stroganova mākslas skolā (1907-1908). 1909. gadā Skulme pārcēlās uz Pēterburgu un iestājās barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kuras dekorāciju glezniecības klasi pabeidza 1914. gadā. Militārā dienesta laikā mācījās Irkutskas karaskolā, karoja Galīcijas frontē. Pēc demobilizācijas no cara armijas 1918. gadā atgriezās Rīgā, kur tika mobilizēts Sarkanajā armijā.

Par galveno Skulmes darbības jomu kļuva scenogrāfija. No 1926. līdz 1947. gadam mākslinieks sadarbojās ar režisoru Eduardu Smiļģi Dailes teātrī, veidojot vairāk nekā 250 iestudējumu. Padomju gados Skulme bija LPSR Mākslas akadēmijas rektors (1940-1941, 1944-1961). Līdztekus pedagoģiskai darbībai savu lojalitāti varai apliecināja politiski angažētos gleznojumos.

1922. gadā ar Kultūra fonda atbalstu Skulme kopā ar sievu tēlnieci Martu Skulmi devās uz Vāciju. Kamēr Oto viens pats

apmeklēja arī Parīzi, Marta palika Lošvicā, Drēzdenes piepilsētā, kur kādā no sanatorijām ārstējās.1 Būdams Lošvicā, Oto Skulme skiču burtnīcā zīmēja apkārtni un koku studijas, kas sagatavo pamatu “Lošvicas ainavai”. Rīgas mākslinieku grupas otrajā izstādē 1924. gadā to izcēla Romans Suta: “Ottis Skulme šoreiz ir parādījies daudz gatavākā formā: “Sarkanā portrejā” un “Lošvicā” viņš jau apzināti tuvojas konstruktīviem meklējumiem.”2

Kolekcijā iekļauts 2005. gadā.

Izstādīts: Rīgas mākslinieku grupas izstāde. Valsts Mākslas muzejs Rīgas pilī. 1924.

Reproducēts: Latvijas glezniecība. Kronētā ikona. 100 / Sast. un teksta aut. A. Vanaga. R.: Nacionālais apgāds, 2005, 28. lpp. Izdevums angļu val.: Painting of Latvia. The Crowned Icon. 100.

1 Čaupova R. Marta Skulme. Tēlniecība. R.: Zinātne, 1992, 39. lpp. Dž. Skulmes precizējums.

2 Suta R. Rīgas mākslinieku grupas izstāde Valsts Mākslas muzejā // Ritums, 1924, nr. 2, 159. lpp.