Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Kultūras svētki. Tautas augstskola

1920 Papīrs, litogrāfija 74.00 x 57.00 cm

Jēkabs Kazaks

1895 - 1920
Kultūras svētki. Tautas augstskola

Jēkaba Kazaka “Kultūras svētku” plakātā mākslas zinātnieks Visvaldis Peņģerots saskatīja vācu ekspresionisma iespaidu1, domājams, sociālā izkāpinājuma dēļ. Taču daudz lielākā mērā plakāts uzrāda radniecīgumu ar krievu proletkulta aģitācijas mākslas paraugiem, kurus Rīga pirmo reizi iepazina lielinieku finansētajos 1919. gada 1. maija svētkos. Toreiz noformējumu veidoja Oto Skulme, Romans Suta, Valdemārs Tone, Niklāvs Strunke, Konrāds Ubāns, Burkards Dzenis, Hermanis Grīnbergs, Ansis Cīrulis, Rihards Maurs, Eduards Lindbergs un Jānis Liepiņš. Pat Vilhelms Purvītis gleznoja Marksu, Lībknehtu un citus komunisma klasiķus, “izgreznojot Pilsētas muzeja sienas.”2 1920. gada kultūras svētku rīkotāji speciālā avīzes “Sociāldemokrāts” izdevumā saistību ar Krieviju maskēja, uzsverot, ka svētku tips radīts Amerikā un Skandināvijas valstīs. Taču īstā sakņu sistēma arī netika slēpta: “Visos Krievijas stūros strādā Proletkulti, proletāriskās mākslas un kultūras siltumnīcas. Dažādās studijās, lekcijās, diskusijās un žurnālu un grāmatu izdevniecībā izpaužas viņu darbība. Proletkulti ir kā laboratorijas,

palīgspēks valsts izglītības darbā – radīt jaunu proletārisku kultūru un mākslu.”3

Svētkiem par godu tika izdotas mākslas darbu reprodukcijas pastkartēs, kā arī Kazaka speciāli svētkiem zīmēta pastkarte.

Plakāts iekļauts kolekcijā 2006. gadā.

Eksponēts: Publiskie spoguļi. Plakāti. 1863-2006, LNMM izstāžu zāle “Arsenāls “. 2006.

Graphic Modernisms from the Baltic to the Balkans, 1910-1935. Ņujorkas publiskā bibliotēka. 2007. okt.-2008. janv.

Reproducēts: Publiskie spoguļi. Plakāti. 1863-2006, [katalogs] / Sast. un teksta autore R. Umblija. 2006.

Lamberga D. Jēkabs Kazaks. Neputns, 2007, 158. lpp. un pielikumā “Grafika” [bez lpp. nr.].

1 Peņģerots V. Lietišķā grafika Latvijā // Krāj.: Grāmata par grāmatu. Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienības grafiskās komisijas rakstu krājums, I. R.: J. Rozes apgadiens, 1925, 38. lpp.

2 Peņģerots V. Romāns Suta // Ilustrēts Žurnāls, 1929, nr. ¾, 70. lpp.

3 Kaupiņš H. Ārpusskolas izglītība un māksla padomju Krievijā // “Sociāldemokrāta” speciālizdevums “Kultūras svētki” 4., 5., 6. jūnijā 1920.