Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Nacionālā apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa

Līdz 1934 Papīrs, litogrāfija 87.50 x 57.20 cm

Rihards Zariņš

1869 - 1939
Nacionālā apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa

R. Zariņš piedzima muižas pārvaldnieka ģimenē. Mācījās Pēterburgā Ķeizariskajā mākslas veicināšanas biedrības skolā (1887), no 1888. gada barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kuru beidza ar izcilību 1895. gadā, iegūstot stipendiju studijām ārzemēs. Papildinājās vairākās grafikas darbnīcās Minhenē, Parīzē un Vīnē. 1899. gadā atgriezās Pēterburgā un iestājās darbā Krievijas valsts papīru spiestuvē (Экспедиция заготовления государственных бумаг). Šeit laikā no 1906. līdz 1919. gadam pildīja tehniskā vadītāja pienākumus. 1919. gadā atgriezās Latvijā, kur viņam uzticēja Latvijas Valsts papīru spiestuves pārvaldnieka amatu (1919-1933). Izveidoja un vadīja Grafikas meistardarbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijā (1921-1936).1 Darināja estampus oforta tehnikā, zīmēja ilustrācijas, metus naudai, plakātiem un citiem lietišķās grafikas darbiem. Viņa interese par etnogrāfiju

summējās monumentālajā trīs sējumu izdevumā “Latvju raksti” (1924-1931).

Politiskajā plakātā “Nacionālā apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa” Zariņš sapludina Andreja Pumpura radīto un Raiņa nostiprināto Lāčplēša tēlu ar Sv. Georga veidolu, kura izcelsme sakņojas apokrifā par pūķi (sātanu) un Jaunavu (baznīcu). Jaunavu no aprīšanas izglābj Dieva sūtītais Sv. Georgs. Tādējādi Nacionālā apvienība manifestējās kā karojoša organizācija, kuras misija ir saistīta ar dievišķo nodomu.

Darbs iekļauts kolekcijā 2006. gadā.

Izstādīts: Publiskie spoguļi. Plakāti. 1863-2006, LNMM izstāžu zālē “Arsenāls”, 2006.

Reproducēts: Publiskie spoguļi. Plakāti. 1863-2006 [Katalogs] / Sast. R. Umblija. R.: biedrība “Fronda”, 2006.

Vanaga A. Zariņš, Rihards // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, IV / Atb. red. A. Vanaga. R.: A/S Preses nams, 2003, 112.-114. lpp.