Logo

Latvijas mākslas klasika

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

Vecais šķūnītis

1930-tie gadi Papīrs, pastelis 31.00 x 43.00 cm

Arvīds Strauja

1907 - 1999
Vecais šķūnītis

A. Strauja piedzima rentnieka ģimenē. Strādāja dažādus darbus un brīvajā laikā pievērsās glezniecībai. Sākotnēji zīmēja Rūjienas vidusskolas skolotāja gleznotāja “Pētera Kundziņa uzlielītās, savu mūžu nodzīvojušās klētiņas, vecas rijas un pussagruvušus, laika zoba saēstus šķūnīšus pļavās ziemā vai vasarā, zīmēja vēja

un ūdens dzirnavas”.1 Brieduma gados viņu saistīja episkas, neapdzīvotas ainavas ar kalniem un ūdeņiem.

Darbs iekļauts kolekcijā 2005. gadā.

Reproducēts: Brancis M. Arvīds Strauja. Gleznas. R.: Atēna, 2005, 91. att.

1 Brancis M. Arvīds Strauja. Gleznas. R.: Atēna, 2005, 27. lpp.